Dagsorden og bilag til generalforsamling 2023

Som altid er det kun foreningens betalende medlemmer, der er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, men der er mulighed for at blive medlem inden generalforsamlingen begynder.

Generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET afholdes lørdag d. 25. marts, kl. 14.00 i LGBT+HUSET, Vester Allé 8a 3. sal.   


Generalforsamlingens dagsorden  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Forpersonens beretning
- Årsberetning 2022

3. Godkendelse af regnskab for foregående år
- regnskab 2022
- balance 2022


4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber:
- Bestyrelsen foreslår et kontingent pr. løbende år på 250 kroner for enkeltpersoner og foreninger.
- Derudover et kontingent på 125 kroner for studerende og personer under 18 år.


5. Forslag fra medlemmerne
- Ingen indkomne forslag.

6. Valg af forperson
- Forperson vælges for to år i ulige år.

7. Valg af næstforperson
- Næstforperson vælges for et år, da posten er vakant. Der er valg til næstforperson i lige år.

8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem kan vælges blandt medlemsforeninger/-organisationer.
- Der kan vælges op til seks bestyrelsesmedlemmer eksklusive et udpeget medlem blandt foreninger.

8. Valg af 2 suppleanter og 1 suppleant blandt medlemsforeningerne/-organisationerne.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling for LGBT+HUSET

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET Aarhus
Så er tiden kommet til den årlige generalforsamling, og nedenfor finder du lidt praktisk information om generalforsamlingen.

For at kunne deltage til generalforsamlingen, skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent. Der kommer en nyhedsmail i den kommende tid, der indeholder information om kontingent og medlemskab.  

Generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET afholdes lørdag d. 25. marts, kl. 14.00 i LGBT+HUSET.   

Ugen før generalforsamlingen lægges årsrapport, regnskab og øvrige relevante papirer på vores hjemmeside og mens dagsorden udsendes som mail.

Generalforsamlingens dagsorden  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Forpersonens beretning
3. Godkendelse af regnskab for foregående år
4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af forperson
7. Valg af næstforperson
8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem kan vælges blandt medlemsforeninger/-organisationer
8. Valg af 2 suppleanter og 1 suppleant blandt medlemsforeningerne/-organisationerne
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Som altid er det kun foreningens betalende medlemmer, der er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, men der er mulighed for at blive medlem inden generalforsamlingen begynder.

Bestyrelsesmøde 8. november 2022

Tirsdag aften er der bestyrelsesmøde i LGBT+HUSETs bestyrelse fra 16.30 til 18.00. Der er åbent for medlemmer, som kan lytte med, hvis de er interesserede. Dog ikke til lukkede punkter.

Mødet foregår i FO-byen, nærmere lokale kan oplyses ved fremmøde.

Dagsorden:

 • Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling og klar til den næste.
 • Status på HUSET -> Strategi.
 • Medlemmer.
 • Henvendelser til sekretariatet.
 • Deltagelse i Aarhus Pride.
 • LGBT+-politik og fyraftensmøde.
 • LUKKET PUNKT

Invitation til fyraftensmøde om Aarhus Kommune LGBT+ politik og handleplan

Du inviteres til fyraftensarrangement om Aarhus Kommunes LGBT+ politik og handleplan mandag den 21. november kl. 15 – 17 på Stiften Lounge.

Byrådet besluttede i januar 2022, at Aahus Kommune skal have en LGBT+ politik og handleplan, og at udviklingen af politikken skulle ske i en tæt involvering af LGBT+ miljøet og LGBT+HUSET.  Derfor er der i de sidste 8 måneder blevet gennemført forskellige involverende aktiviteter med miljøet for at finde ud af, hvad der er vigtigt at få med i politikken og handleplanen.

Ved fyraftensarrangementet får du mulighed for at få et indblik i processen for udvikling af politikken og en lille forsmag på, hvilke temaer og handlinger der tænkes at indgå i politikken og handleplanen, inden den behandles i byrådet til foråret 2023.

Det foreløbige program er:

15.00 -15.10 Velkomst af Borgmester Jacob Bundsgaard

15.10 -15.20 Kort om baggrunden for udarbejdelse af en LGBT+ politik v. arbejdsgruppen for LGBT+ politikken

15.20 - 15.40 Oplæg om forslag til temaer fra LGBT+ personer / foreninger

15.40 - 16.00 Pause - Snak og snack

16.00 - 16.40 Oplæg om forslag til temaer fra LGBT+ personer / foreninger

16.40 - 17.00 Afslutning og snack- og snakketid

Tilmelding sker på: https://deltag.aarhus.dk/node/508

Endelig vedtagelse af ændring af vedtægterne: Ekstraordinær generalforsamling på teams d. 16/11/2022 kl. 19.30

Som det fremgår af vores vedtægter, skal ændringer i formålsparagraffen godkendes på to af hinanden følgende generalforsamlinger. 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 25/10/2022 godkendte den ekstraordinære generalforsamling de samlede forslag til vedtægtsændringer. Herudover besluttede den ekstraordinære generalforsamling, at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på endeligt at godkende forslag til ændring i formålsparagraffen. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 16/11/2022 kl. 19.30 via teams (link til teams eftersendes) med følgende dagsorden: 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 1. Valg af dirigent 
 1. Endelig behandling af ændring af formålsparagraffen 
 1. Eventuelt 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 25/10/2022 blev samtlige ændringsforslag godkendt. Derfor behandles kun ændring i formålsparagraffen jf. vedtægterne.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2022 - regnskab og vedtægter

Så er det på tirsdag der er ekstraordinær generalforsamling i LGBT+HUSET i Aarhus. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes kl. 19.30-20.30, i LGBT+HUSETS lokaler på Vester Allé 8a, 8000 Aarhus.

Vi håber at se så mange som muligt.

Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden med bilag:

Dagsordenen 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af reviderede regnskab
  Bilag 1: Ledelseserklæring 2021
  Bilag 2: Regnskab 2021
 3. Behandling af vedtægtsændringer
  Bilag 1: Vedtægter 2021
  Bilag 2: Ændringsforslag til vedtægter 2022
 4. Evt.

Regnskabsgodkendelse: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET 

Tiden er kommet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET for st godkende regnskab. Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 25. oktober 2022, kl. 19:30-20:30.

Tid og sted:

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. oktober 2022, kl 19:30-20:30, i LGBT+HUSETS lokaler på Vester Allé 8a, 8000 Aarhus.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Generalforsamlingens dagsorden:

Dagsordenen deles så snart den er på plads.

De bedste hilsener
Bestyrelsen LGBT+HUSET

NYHEDSBREV FRA LGBT+HUSET

Inden vi går helt på ferie, så vil vi gerne fortælle jer om det, der er foregået i LGBT+HUSET den seneste tid og det, der kommer til at foregå efter sommer.

LGBT+HUSET

Vester Alle 8a, 3. sal
8000 Aarhus 

CVR: 39526166

Se kontaktoplysninger

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

2018 - 2022 LGBT+HUSET AARHUS © All Rights Reserved