Aarhus byråd afsætter midler til etablering og drift af LGBT+HUSET frem til 2023

I et bredt vedtaget budgetforlig har partierne i Aarhus Byråd i perioden 2020-2023 afsat 500.000,- årligt til etablering og drift af LGBT+HUSET!
Vi glæder os til et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og i særdeleshed Sundhed og Omsorg til at arbejde på at forbedre LGBT+ personers sundhed, trivsel og livskvalitet i vores skønne by Aarhus samt til at skabe et samlingssted for LGBT+ miljøet i Aarhus og omegn!

Vi siger stort tak til alle de frivillige, som har bidraget til projektet i de sidste år, og som har gjort det her muligt! I er bare de bedste!

Et rigtigt stort tak også til partierne i Aarhus byråd for jeres støtte til projektet og det gode samarbejde! Vi ser frem til det fremtidige styrkede samarbejde for at øge sundhed og trivsel blandt LGBT+personer i Aarhus.

Åbent LGBT+hus

LGBT+huset afholder åbningsreception med 150 gæster i løbet af dagen. Taler af bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard og offentliggørelse af husets nye navn og logo.

Fundraiser ansættes

Ajla Dzubur ansættes af Aarhus Kommune til, i et unikt arbejde mellem Aarhus Kommune, AIDS-Fondet og LGBT+husets støtteforening, at søge midler til etableringen af et LGBT+hus i Aarhus.

Dit LGBT+hus

Åbent informationsmøde for alle interesserede omkring visionen for et LGBT+hus og med fokus på at nedsætte nogle arbejdsgrupper.

2018 - 2020 LGBT+HUSET AARHUS ©  All Rights Reserved