Hvem og hvad er LGBT+HUSET?

LGBT+HUSET er en forening, der har som formål at styrke LGBT+miljøet i Aarhus og skabe de bedste vilkår for LGBT+personer. Visionen er bygget op omkring styrkelse af fire søjler: Social, Oplysning, Sundhed og Kultur. Disse søjler er foreningens fundament. Søjlerne varetager hver sit område som hovedopgave, men de spiller også sammen, og skaber derved synergi.

Du kan læse mere om hvert enkelt område ved at klikke på boksene herunder. Sidder du selv med gode ideer eller lyst til at bidrage til projektet på anden vis? Så kontakt os her

Social

Sundhed

Oplysning

Kultur

Hvorfor LGBT+HUSET?

Aarhus har et rigtigt stærkt LGBT+ miljø. Der er mange forskellige foreninger, der hver især yder en unik indsats for at forbedre vilkårene og skabe sociale fællesskaber for LGBT+personer i Aarhus. Vi vil med LGBT+HUSET skabe et sted hvor alle foreningerne kan mødes og samles, så der kan blive dannet fællesskaber og delt viden og erfaring på kryds og tværs. Dette vil styrke de eksisterende foreningers arbejde. Dette vil konkret foregå ved at foreningerne kan booke LGBT+ husets mødelokaler til møder og arrangementer. Foreninger vil kunne opbevare materialer i HUSET, og have materialer liggende fremme i cafeen, så de kan nå nye medlemmer.

Det kan som LGBT+person i Aarhus lige nu være svært at finde ud af, hvilke forskellige foreninger der er, hvad de tilbyder, og hvordan man bliver medlem. Miljøet kan virke intimiderende for nye LGBT+personer. Med LGBT+huset ønsker vi at ”åbne” miljøet op og gøre det mere synligt. Dette vil gøre det lettere for LGBT+personer at finde ud af hvilke tilbud der allerede er i byen, hvilket vil styrke de eksisterende foreninger og aktiviteter samt give mulighed for nye samarbejder.

  • For at samle og styrke de eksisterende foreninger i LGBT+miljøet.
  • For at øge mulighederne for at skabe fællesskaber på tværs af foreningerne i miljøet.
  • Et synligt, fælles sted for nye LGBT+ personer i Århus at søge information og blive en del af et fællesskab.
  • Vi vil gøre det lettere for folk at komme i kontakt med personer, der kan have lyst til at være med til at lave nogle nye arrangementer.

De får det til at ske

Bortset fra sekretariatet er alle, der står bag foreningen LGBT+HUSET, frivillige. De frivillige er organiseret i grupperne: Bestyrelsen, PR-gruppen og Community-gruppen. Det er dem, der får det hele til at ske. Se herunder, hvem de er. Vil du være med? Så kontakt os her

Tidslinje

Aarhus med plads til dig?

Politisk debat om LGBT-emner og i særdeleshed LGBT-huset op til kommunalvalget.

Budgetforhandlinger ´17

Lobbyarbejdet intensiveres op til budgetforhandlingerne. Resultatetet bliver en hensigterklæring fra byrådet.

Vil nogen være med?

Der snakkes med lokale politikere og LGBT-foreninger for at mærke stemningen og plante ideen.

Sæt i gang!

De tre oprindelige initiativtagere, Mads, Tine og Katrine, holder første møde og får ideerne ned på papir.

Ideen udklækkes

Ideen klækkes over et par mellemstore fadøl i løbet af Pridens afterparty.

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

2018 - 2020 LGBT+HUSET AARHUS ©  All Rights Reserved