Åbent informationsmøde for alle interesserede omkring visionen for et LGBT+hus og med fokus på at nedsætte nogle arbejdsgrupper.