Lær mere om LGBT+personers oplevelse! 

En del af LGBT+HUSET oplysende arbejde er at tage ud og holde oplæg om køn, seksualitet, LGBT+området og mere specifikke emner, som passer til den enkelte gruppe. Fordi området er så bredt skræddersyer vi hvert oplæg til præcis de specifikationer der passer jer! Det gælder både indholdet, længden, tidspunktet og formen. Det vigtigste er at oplyse om emner som er relevante og vigtige for den gruppe der lytter.
Vi har både mulighed for at lave enkeltstående oplæg eller workshops af flere omgange, med mere deltagelse og inddragelse.
Indholdet af oplægget kan f.eks. være:

  • Begrebsafklaring – hvad står alle bogstaverne for?
  • Mistrivsel blandt LGBT+personer – hvad siger forskning?
  • Minoritetsstress – hvad er der og hvordan kan vi arbejde med det?
  • Normkritik – i teori og praksis.
  • Casearbejde, baseret på netop jeres felt eller interesse.
  • ”Best practice” – hvilke gode råd kan vi arbejde ud fra i praksis?
Det har været med til at fjerne den indledende berøringsangst.

Medarbejdergruppe

Alle steder hvor der er mennesker er der også LGBT+personer. Derfor oplever mange som arbejder med mennesker at møde problemstillinger med køn og seksualitet. Står du med en medarbejdergruppe som ikke føler sig ordentligt klædt på til at møde normbrydende mennesker, eller oplever du at private holdninger kommer i vejen for at skabe et fælles fagligt sprog på området? Så er det oplagt at booke et oplæg eller en workshop til din medarbejdergruppe som kan give forståelse, sprog og praksiserfaring med at snakke om køn og seksualitet på en imødekommende og konstruktiv måde. Så skriv til os herunder, så holder vi et kaffemøde og finder ud af en løsning som passer godt til jer!

Skriv til os, så tager vi en snak om: 

- Hvilket indhold der er relevant for jer? 

- Hvor langt tid skal det tage? 

- Hvem er jeres målgruppe? 

- Hvilket behov har i for viden og praksis? 

- Hvad kommer det til at koste?

- Og alt det andet. 

Ungeforløb

Står du med en gruppe unge LGBT+personer eller måske en gruppe som er optaget af emner omkring køn og seksualitet? Så kan vi hjælpe med at facilitere et rum for at starte snakken og udforske de dilemmaer og udfordringer som de unge møder. Det kan både være i et gruppeforløb eller enkeltstående undervisning som kan give de unge mulighed for at spare med hinanden og spejle sig i de oplevelser andre har. Så skriv til os herunder, så holder vi et kaffemøde og finder ud af en løsning som passer godt til jer!

Et rigtig spændende og vigtigt kursus. Det er så dejligt med fokus på inkluderende fællesskaber.
Høre mere om oplæg

Kontakt os

5466,5377,5444,5452,5440,5448,5451,5377,5401,5377,5452,5440,5448,5451,5407,5451,5446,5441,5459,5447,5460,5458,5444,5459,5389,5443,5450,5377,5387,5377,5458,5460,5441,5449,5444,5442,5459,5377,5401,5377,5415,5435,5460,5391,5391,5445,5399,5457,5375,5452,5444,5457,5444,5375,5454,5452,5375,5454,5455,5451,5435,5460,5391,5391,5444,5397,5446,5377,5468
Din besked er blevet sendt.
Noget gik galt.