Netværksgruppen ”Regnbuefamilier i Østjylland” (etableret marts 2022), er for alle dem, der identificerer sig som værende en del af en regnbuefamilie, og som er bosat i Østjylland (og omegn).

Gruppen er også for LGBTQ+-personer og allierede, der ønsker at stifte en regnbuefamilie på et tidspunkt, og som ønsker netværket på forhånd. Gruppen er lavet for, at regnbuefamilier i det østjyske kan etablere kontakt med hinanden, sparre med hinanden, dele erfaringer, bekymringer og glæder, og få bekendtskaber og venskaber i lokalområdet.

Netværksgruppen er en gruppe under foreningen ”KvindeinformationsCafeen Sappho” i Mejlgade 71, men fungerer uafhængigt heraf. Gruppens initiativtager arrangerer ét stort årligt, udendørs fællesmøde i september. Ellers er Facebook-gruppen ment som en platform, hvor folk selv kan arrangere/snakke/sparre/mødes/hygge både online og i virkeligheden.


Find gruppen på Facebook og/eller henvend dig til ”KvindeinformationsCafeen Sappho” på mail cafesappho@gmail.com, der hjælper dig videre.

FØLG