Hvem og hvad er LGBT+HUSET?

LGBT+HUSET er en forening, der har som formål at styrke LGBT+miljøet i Aarhus og skabe de bedste vilkår for LGBT+personer. Visionen er bygget op omkring styrkelse af fire søjler: Social, Oplysning, Sundhed og Kultur. Disse søjler er foreningens fundament. Søjlerne varetager hver sit område som hovedopgave, men de spiller også sammen, og skaber derved synergi.

Du kan læse mere om hvert enkelt område ved at klikke på boksene herunder. Sidder du selv med gode ideer eller lyst til at bidrage til projektet på anden vis? Så kontakt os her

Hvorfor LGBT+HUSET?

Aarhus har et rigtigt stærkt LGBT+ miljø. Der er mange forskellige foreninger, der hver især yder en unik indsats for at forbedre vilkårene og skabe sociale fællesskaber for LGBT+personer i Aarhus. Vi vil med LGBT+HUSET skabe et sted hvor alle foreningerne kan mødes og samles, så der kan blive dannet fællesskaber og delt viden og erfaring på kryds og tværs. Dette vil styrke de eksisterende foreningers arbejde. Dette vil konkret foregå ved at foreningerne kan booke LGBT+ husets mødelokaler til møder og arrangementer. Foreninger vil kunne opbevare materialer i HUSET, og have materialer liggende fremme i cafeen, så de kan nå nye medlemmer.

Det kan som LGBT+person i Aarhus lige nu være svært at finde ud af, hvilke forskellige foreninger der er, hvad de tilbyder, og hvordan man bliver medlem. Miljøet kan virke intimiderende for nye LGBT+personer. Med LGBT+huset ønsker vi at ”åbne” miljøet op og gøre det mere synligt. Dette vil gøre det lettere for LGBT+personer at finde ud af hvilke tilbud der allerede er i byen, hvilket vil styrke de eksisterende foreninger og aktiviteter samt give mulighed for nye samarbejder.

  • For at samle og styrke de eksisterende foreninger i LGBT+miljøet.
  • For at øge mulighederne for at skabe fællesskaber på tværs af foreningerne i miljøet.
  • Et synligt, fælles sted for nye LGBT+ personer i Århus at søge information og blive en del af et fællesskab.
  • Vi vil gøre det lettere for folk at komme i kontakt med personer, der kan have lyst til at være med til at lave nogle nye arrangementer.