Hvorfor skal vi have et LGBT+hus?

I Aarhus har vi lige nu et rigtigt stærkt LGBT+ miljø. Der er mange forskellige foreninger, der hver især yder en unik indsats for at forbedre vilkårene og skabe sociale fællesskaber for LGBT+personer i Aarhus. Vi vil med huset gerne lave et sted hvor alle foreningerne kan mødes og samles, så der kan blive dannet fællesskaber og delt viden og erfaring på kryds og tværs. Dette vil styrke de eksisterende foreningers arbejde.

Dette vil konkret foregå ved at foreningerne kan booke LGBT+ husets mødelokaler til møder og arrangementer. Foreninger vil kunne opbevare materialer i huset, og have materialer liggende fremme i cafeen, så de kan nå nye medlemmer.

Det kan som LGBT+person i aarhus lige nu være svært at finde ud af, hvilke forskellige foreninger der er, hvad de tilbyder, og hvordan man bliver medlem. Miljøet kan virke intimiderende for nye LGBT+personer. Med LGBT+huset ønsker vi at ”åbne” miljøet op på vores præmisser, og gøre det mere synligt. Dette vil gøre det lettere for LGBT+personer at finde ud af hvilke tilbud der allerede er i byen, hvilket vil øge deltagerne til de eksisterende arrangementer.

LGBT+huset er bygget op omkring de fire søjler. Disse er social, oplysning, sundhed og kultur. Disse søjler er projektets fundament. Søjlerne varetager hver sit område som hovedopgave, men de spiller også sammen, og skaber derved synergi.

  • For at samle og styrke de eksisterende foreninger i LGBT+miljøet.
  • For at øge mulighederne for at skabe fællesskaber på tværs af foreningerne i miljøet.
  • Et synligt, fælles sted for nye LGBT+ personer i Århus at søge information og blive en del af et fællesskab.
  • Vi vil gøre det lettere for folk at komme i kontakt med personer, der kan have lyst til at være med til at lave nogle nye arrangementer.

De får det til at ske

Alle, der står bag foreningen LGBT+HUSET, er frivillige. De frivillige er organiseret i grupperne: Bestyrelsen, PR-gruppen og Community-gruppen. Det er dem, der får det hele til at ske. Se herunder, hvem de er. Vil du være med? Så kontakt os her

Hvad er et LGBT+hus?

Visionen er, at et kommende LGBT+hus vil skulle løfte fire hovedopgaver. Du kan læse mere om hvert enkelt område ved at klikke på boksene herunder.

Sidder du selv med gode ideer eller lyst til at bidrage til projektet på anden vis? Så kontakt os her

Social

Sundhed

Oplysning

Kultur

Aarhus byråd afsætter midler til etablering og drift af LGBT+HUSET frem til 2023

I et bredt vedtaget budgetforlig har partierne i Aarhus Byråd i perioden 2020-2023 afsat 500.000,- årligt til etablering og drift af LGBT+HUSET!
Vi glæder os til et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og i særdeleshed Sundhed og Omsorg til at arbejde på at forbedre LGBT+ personers sundhed, trivsel og livskvalitet i vores skønne by Aarhus samt til at skabe et samlingssted for LGBT+ miljøet i Aarhus og omegn!

Vi siger stort tak til alle de frivillige, som har bidraget til projektet i de sidste år, og som har gjort det her muligt! I er bare de bedste!

Et rigtigt stort tak også til partierne i Aarhus byråd for jeres støtte til projektet og det gode samarbejde! Vi ser frem til det fremtidige styrkede samarbejde for at øge sundhed og trivsel blandt LGBT+personer i Aarhus.

Åbent LGBT+hus

LGBT+huset afholder åbningsreception med 150 gæster i løbet af dagen. Taler af bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard og offentliggørelse af husets nye navn og logo.

Lejekontrakten underskrives

Efter længere tids søgen efter egnede lokaler underskrives lejekontrakten på lokaler i FO-byen, Vester Allé 8.

Ny bestyrelse valgt på generalforsamling 2019

På generalforsamlingen for LGBT+husets støtteforening blev der valgt en ny bestyrelse, som vil gøre deres bedste for at 2019 bliver året, hvor et LGBT+hus bliver en realitet i Aarhus.

Fundraiser ansættes

Ajla Dzubur ansættes af Aarhus Kommune til, i et unikt arbejde mellem Aarhus Kommune, AIDS-Fondet og LGBT+husets støtteforening, at søge midler til etableringen af et LGBT+hus i Aarhus.

Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling for LGBT+hus Aarhus’ Støtteforening.

Intensivt frivilligt arbejde, 2018

Siden det åbne informationsmøde har der været intensivt arbejde i arbejdsgrupperne, bl.a. udviklingen af visionsrapporten, PR-arbejde og netværksarbejde.

Dit LGBT+hus

Åbent informationsmøde for alle interesserede omkring visionen for et LGBT+hus og med fokus på at nedsætte nogle arbejdsgrupper.

Aarhus med plads til dig?

Politisk debat om LGBT-emner og i særdeleshed LGBT-huset op til kommunalvalget.

Budgetforhandlinger ´17

Lobbyarbejdet intensiveres op til budgetforhandlingerne. Resultatetet bliver en hensigterklæring fra byrådet.

Tidslinje

Hvor langt er vi egentlig?

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

2018 - 2020 LGBT+HUSET AARHUS ©  All Rights Reserved