I et bredt vedtaget budgetforlig har partierne i Aarhus Byråd afsat 500.000,- årligt til etablering og drift af LGBT+HUSET!