Inden vi går helt på ferie, så vil vi gerne fortælle jer om det, der er foregået i LGBT+HUSET den seneste tid og det, der kommer til at foregå efter sommer.