Hvad er et LGBT+hus?

Visionen er, at et kommende LGBT+hus vil skulle løfte fire hovedopgaver. Du kan læse mere om hvert enkelt område ved at klikke på boksene herunder.

Sidder du selv med gode ideer eller lyst til at bidrage til projektet på anden vis? Så kontakt os her

Social

Sundhed

Oplysning

Kultur

Tidslinje

Hvor langt er vi egentlig?

Michael bliver ny forperson

Philipp har valgt at drosle ned på det frivillige arbejde og er derfor trådt tilbage som forperson. Bestyrelsen har konstitueret tidligere næstforperson, Michael Sørensen-Bech som LGBT+HUSETs nye forperson.

Nogle af jer kender Michael, og for andre er han et nyt ansigt. Indtil for få dage siden var han foreningens næstforperson, nu står han til at skulle udfylde forpersonrollen efter Philipp.

Jeg vil gerne sige en stor tak til Philipp for det store arbejde, han har lagt for og i LGBT+HUSET. Uden ham havde HUSET ikke været det, det er i dag, for han har om nogen været indbegrebet af LGBT+HUSET siden 2018. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Philipp, og det har givet indblik i, hvad posten indebærer,” fortæller Michael.

Og der er masser af opgaver at gå til i en forening, der er i hastig udvikling og med mange berøringsflader – og det kan godt give lidt sved på panden.

Det er et crashkursus uden lige at overtage forpersonposten, men heldigvis har jeg mine erfaringer fra både denne og andre bestyrelser og andet frivilligt arbejde med mig. Jeg ved, at blandt mine første opgaver er at møde frivillige, samarbejdspartnere og andre. Jeg glæder mig til at gå til opgaven som forperson og videreudvikle LGBT+HUSET, så det står endnu stærkere“, siger Michael.

Nu går hans arbejde som forperson i gang med en fuld genåbning af LGBT+HUSET efter coronanedlukningen og sammen med den øvrige bestyrelse at gøre foreningen klar til masser af nye og spændende aktiviteter og initiativer efter sommerferien.

Bestyrelsen og sekretariatet ønsker Michael tillykke med sin nye post og ser frem til det videre arbejde under hans kyndige ledelse. Vi håber, at I vil tage godt mod Michael, og hvis du gerne vil i kontakt med ham eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at sende ham en mail på michael@lgbthusaarhus.dk.

Kort om Michael:
39 år gammel, gift med Peter og snart hundefar. Hans daglige arbejde er som kommunikationskonsulent i Aarhus Kommune, og derudover er han frivillig rådgiver i LGBT+ Rådgivning Aarhus.

Philipp træder tilbage som forperson

Vores dygtige forperson Philipp har desværre valgt at sætte det frivillige foreningsarbejde på pause og træder tilbage fra sin post som forperson for LGBT+HUSET.

Philipp har om nogen gjort en kæmpe indsats for foreningen, og man må sige han stopper på toppen. I de seneste år, er det lykkedes ham at få en kommunal driftsbevilling, lokaler og en masse samarbejder med LGBT+ Danmark, Aarhus Kommune, FO-Aarhus, Kulturgyngen, Kromosom, og mange andre.

Philipp har samtidig været initiativtager til at få sat gang i en lang række tilbud i HUSET. Og ikke nok med det, så har han også været med til at sikre LGBT+HUSET Foreningsprisen ved Danish Rainbow Awards. Her har Philipp spillet en helt central rolle, og det har krævet utroligt meget arbejde. Og det er endda sket i en periode med nedlukning af Danmark. Vi er nu i gang med at åbne op igen. Og Philipp overleverer et LGBT+HUSET, der er i så god og stabil en tilstand, at han føler, han med sindsro kan trække sig tilbage, overlade stafetten og prioritere sin tid anderledes. Det har vi fuld forståelse for, selvom vi er enormt kede af at miste en så stor kapacitet som Philipp. Derfor skal der også lyde en stor tak fra LGBT+HUSET for den kæmpe indsats, du har lagt. Du burde også have vundet årets ildsjælepris!

Bestyrelsen i LGBT+HUSET vil komme til at savne Philipp, hans engagement og hans hårde arbejde for foreningen. Vi ønsker ham alt held og lykke fremover – og så håber vi, at se ham som frivillig i HUSET. Han skal dog først nyde, at han får meget mere fritid end, han har haft de seneste år 😉Philipp siger en stor tak til alle i foreningen; frivillige, medlemmer og samarbejdspartnere for den gode tid i LGBT+HUSET og masser er gode oplevelser. Han glæder sig til at mødes i andre sammenhæng – uden forpersonkasketten.

Bestyrelsen har valgt at konstituere næstforperson Michael Sørensen-Bech som ny forperson for LGBT+HUSET.

Peder Udengaard ansættes som sekretariatsleder

Takket være bevillingen fra Aarhus Kommune, har LGBT+HUSET fået mulighed for at ansætte en sekretariatsleder til varetagelse af den daglige drift samt hjælpe bestyrelsen med at føre visionerne ud i livet.

Valget faldt på Peder Udengaard, der har et langt CV med udvikling af foreninger og kulturinstitutioner. Peder er desuden medlem af Aarhus byråd for Socialdemokratiet og arbejder utrætteligt for at gøre Aarhus til en mangfoldig by og en god by for alle.

Peder glæder sig til at bidrage med at gøre LGBT+HUSET til en vigtig sparringspartner for Aarhus kommune og generelt styrke foreningens profil som paraplyorganisation for LGBT+miljøet i Aarhus og Østjylland.

Vi ser frem til samarbejdet og de muligheder, det fører med sig.

Aarhus byråd afsætter midler til etablering og drift af LGBT+HUSET frem til 2023

I et bredt vedtaget budgetforlig har partierne i Aarhus Byråd i perioden 2020-2023 afsat 500.000,- årligt til etablering og drift af LGBT+HUSET!
Vi glæder os til et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og i særdeleshed Sundhed og Omsorg til at arbejde på at forbedre LGBT+ personers sundhed, trivsel og livskvalitet i vores skønne by Aarhus samt til at skabe et samlingssted for LGBT+ miljøet i Aarhus og omegn!

Vi siger stort tak til alle de frivillige, som har bidraget til projektet i de sidste år, og som har gjort det her muligt! I er bare de bedste!

Et rigtigt stort tak også til partierne i Aarhus byråd for jeres støtte til projektet og det gode samarbejde! Vi ser frem til det fremtidige styrkede samarbejde for at øge sundhed og trivsel blandt LGBT+personer i Aarhus.

Åbent LGBT+hus

LGBT+huset afholder åbningsreception med 150 gæster i løbet af dagen. Taler af bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard og offentliggørelse af husets nye navn og logo.

Lejekontrakten underskrives

Efter længere tids søgen efter egnede lokaler underskrives lejekontrakten på lokaler i FO-byen, Vester Allé 8.

Ny bestyrelse valgt på generalforsamling 2019

På generalforsamlingen for LGBT+husets støtteforening blev der valgt en ny bestyrelse, som vil gøre deres bedste for at 2019 bliver året, hvor et LGBT+hus bliver en realitet i Aarhus.

Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling for LGBT+hus Aarhus’ Støtteforening.

Intensivt frivilligt arbejde, 2018

Siden det åbne informationsmøde har der været intensivt arbejde i arbejdsgrupperne, bl.a. udviklingen af visionsrapporten, PR-arbejde og netværksarbejde.

Dit LGBT+hus

Åbent informationsmøde for alle interesserede omkring visionen for et LGBT+hus og med fokus på at nedsætte nogle arbejdsgrupper.

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

2018 - 2020 LGBT+HUSET AARHUS ©  All Rights Reserved