Indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET

Så er tiden kommet til LGBT+HUSETs årlige generalforsamling, som afholdes torsdag, d. 31. marts 2022, kl. 19.00-21.00.

Tid og sted

Generalforsamlingen afholdes torsdag, d. 31. marts 2022, kl. 19:00-21:00, i Stiften Loungen i FO byen, Frederiksgade 78, 8000 Aarhus.

Deltagelse i generalforsamlingen

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i generalforsamlingen. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til generalforsamlingen. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Forpersonens beretning

3. Godkendelse af regnskab for foregående år

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af forperson

7. Valg af næstforperson (ledig)

8. Valg af 4 til 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

Bilag:

Årsberetning 2021

Foreningens vedtægter

Bilag punkt 5 - ændringsforslag til vedtægter fra bestyrelsen

Jf. vores vedtægter skal dagsordenen for generalforsamlingen indeholde ovenstående, men som det også fremgår af vores vedtægter kører foreningen med forskudt valg. Det betyder at der i lige år skal vælges næstforperson, samt 1-3 medlemmer af bestyrelsen, såfremt der ikke er øvrige pladser i bestyrelsen, der er ledige. Selve valgene og proceduren vil også blive gennemgået på aftenen. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften! Skriv endelig, hvis du har spørgsmål.

De bedste hilsener
Bestyrelsen LGBT+HUSET

LGBT+HUSET

Vester Alle 8a, 3. sal
8000 Aarhus 

CVR: 39526166

Se kontaktoplysninger

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

2018 - 2022 LGBT+HUSET AARHUS © All Rights Reserved