Dagsorden og bilag til generalforsamling 2023

Som altid er det kun foreningens betalende medlemmer, der er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, men der er mulighed for at blive medlem inden generalforsamlingen begynder.

Generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET afholdes lørdag d. 25. marts, kl. 14.00 i LGBT+HUSET, Vester Allé 8a 3. sal.   


Generalforsamlingens dagsorden  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Forpersonens beretning
- Årsberetning 2022

3. Godkendelse af regnskab for foregående år
- regnskab 2022
- balance 2022


4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber:
- Bestyrelsen foreslår et kontingent pr. løbende år på 250 kroner for enkeltpersoner og foreninger.
- Derudover et kontingent på 125 kroner for studerende og personer under 18 år.


5. Forslag fra medlemmerne
- Ingen indkomne forslag.

6. Valg af forperson
- Forperson vælges for to år i ulige år.

7. Valg af næstforperson
- Næstforperson vælges for et år, da posten er vakant. Der er valg til næstforperson i lige år.

8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem kan vælges blandt medlemsforeninger/-organisationer.
- Der kan vælges op til seks bestyrelsesmedlemmer eksklusive et udpeget medlem blandt foreninger.

8. Valg af 2 suppleanter og 1 suppleant blandt medlemsforeningerne/-organisationerne.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

LGBT+HUSET

Vester Alle 8a, 3. sal
8000 Aarhus 

CVR: 39526166

Se kontaktoplysninger

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

2018 - 2022 LGBT+HUSET AARHUS © All Rights Reserved