Indkaldelse til generalforsamling for LGBT+HUSET

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET Aarhus
Så er tiden kommet til den årlige generalforsamling, og nedenfor finder du lidt praktisk information om generalforsamlingen.

For at kunne deltage til generalforsamlingen, skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent. Der kommer en nyhedsmail i den kommende tid, der indeholder information om kontingent og medlemskab.  

Generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET afholdes lørdag d. 25. marts, kl. 14.00 i LGBT+HUSET.   

Ugen før generalforsamlingen lægges årsrapport, regnskab og øvrige relevante papirer på vores hjemmeside og mens dagsorden udsendes som mail.

Generalforsamlingens dagsorden  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Forpersonens beretning
3. Godkendelse af regnskab for foregående år
4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af forperson
7. Valg af næstforperson
8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem kan vælges blandt medlemsforeninger/-organisationer
8. Valg af 2 suppleanter og 1 suppleant blandt medlemsforeningerne/-organisationerne
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Som altid er det kun foreningens betalende medlemmer, der er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, men der er mulighed for at blive medlem inden generalforsamlingen begynder.

LGBT+HUSET

Vester Alle 8a, 3. sal
8000 Aarhus 

CVR: 39526166

Se kontaktoplysninger

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

2018 - 2022 LGBT+HUSET AARHUS © All Rights Reserved