Det sociale

Et godt socialt miljø er kernen i et godt LGBT+miljø. Den sociale søjle vil skabe et godt socialt miljø ved at skabe trygge rammer hvor LGBT+personer at mødes på tværs af både alder, køn, etnicitet tilhørsforhold (eller ej) til en bestemt forening eller sted, eller andre fysiske/psykiske udgangspunkter.

Mange LGBT+personer oplever tit i deres liv ensomhed og usikkerhed. De føler tit at de går alene med deres tanker omkring deres seksualitet og kønsidentitet, hvilket kan føre til lavt selvværd. Et fordomsfrit socialt fællesskab hvor man kan mødes med andre der har det ligesom en selv, er afgørende for at hjælpe folk ud af ensomheden. Der kan også forekomme fordomme internt i miljøet, hvor for eksempelvist transkønnede kan føle sig uden for fællesskabet, og biseksuelle kan føle at de bliver betragtet som individer der ikke er helt afklarede med deres seksualitet. LGBT+ huset vil hjælpe med at afkræfte disse fordomme, og skabe et fællesskab på tværs af forskellige eksisterende tilhørsforhold i miljøet.

Omdrejningspunktet for den sociale søjle vil være cafeen. Cafeen vil være alkoholfri på hverdage. De fleste sociale tilbud for LGBT+personer involverer alkohol på den en eller anden måde, og LGBT+ huset vil være et alternativt til disse tilbud. Fredag og lørdag aften vil cafeen kunne omdannes til en bar, der sælger alkohol.

Søjlens målgruppe er primært LGBT+ personer, men er alle er velkomne.

  • Den sociale søjle vil sikre et fællesskab der er inkluderende for alle LGBT+ personer på tværs af seksualitet, køn, etnicitet, alder og andre tilhørsforhold.

  • Dette fællesskab vil hjælpe og forebygge følelser af ensomhed og usikkerhed hos LGBT+ personer.

  • Cafeen vil skabe dette sociale frirum, hvor alle føler sig velkomne. Denne vil primært være alkoholfri, for at skabe et alternativt til de fleste sociale tilbud der er alkoholbaserede.

  • Cafeen vil afholde forskellige sociale arrangementer i løbet af året, som karaoke, fester, koncerter.