Skarp praktikant til intern og ekstern kommunikation til LGBT+HUSET i efteråret 2020

Motiveres du af at bidrage til stærke fællesskaber og gøre en forskel for både frivillige og sårbare borgere. Vil du være med til at skabe de bedste vilkår for LGBT+personer i Aarhus og Østjylland og samtidigt afprøve dine kommunikative evner i praksis og skabe et solidt fundament for en spændende fremtidig karriere?

LGBT+HUSET tilbyder en praktikantstilling i efteråret 2020, hvor du får mulighed for at arbejde med – og udvikle dine kompetencer inden for – intern og ekstern kommunikation, udvikling af kommunikationsstrategier og kernefortælling, udarbejdelse af PR-materialer, SOME og samtidigt have en finger med i udvikling af events og aktiviteter med LGBT+HUSET’s frivillige.

 

LGBT+HUSET har mange interessenter og vi arbejder projektorienteret såvel internt som eksternt. Derfor er det centralt for organisationen at udvikle bedre rammer til den samlede kommunikation og branding. Du vil særligt have fokus på at arbejde med både en strategisk ramme men også indhold, der bidrager til større kendskab til foreningen, bedre og klarere information til frivillige, brugere og eksterne.

 

Arbejdet skal bidrage til at styrke LGBT+HUSET’s arbejde med dets fire søjler og samtidigt danne grundlag for LGBT+HUSET’s langsigtede strategier og opgavevaretagelse.

 

Om LGBT+HUSET
LGBT+HUSET er drevet af en frivillig forening med et flerårigt tilskud fra Aarhus Kommune. LGBT+HUSET fik i 2019 tilsagn om et årligt driftstilskud på 500.000 kr. fra 2020 fra Aarhus Kommune, med udgangspunkt i de alarmerende konklusioner der fremkom i rapporten ’Aarhus Kommune: LGBT+Personers syn på Aarhus’ og ligeledes påvist i øvrige studier.

 

Huset arbejder med tematikkerne i rapporten og på at finde løsninger på de særlige udfordringer miljøet oplever. Arbejdet er organiseret ud fra fire søjler - Sundhed, social, kultur og oplysning: https://lgbthusaarhus.dk/hvad/

Om arbejdsopgaverne
Som praktikant får du erfaring med kommunikationsarbejdet i et spændende felt mellem brugerne af huset, frivillige, bestyrelse, ansatte og eksterne interessenter som Aarhus Kommune. Du vil således komme til at arbejde med mange forskellige kommunikationsdiscipliner og samtidigt være med til at drive events og arrangementer. Du vil således kunne kigge tilbage på dit praktikforløb med viden om, at du har bidraget til at skabe et stærkt fremadrettet fundament og en mere professionel kommunikation til glæde for organisationen og interessenterne.

 

Arbejdsopgaverne vil variere mellem det langsigtede perspektiv med udvikling af branding- kommunikations- og PR-strategi, der sætter retningen for praktikforløbet, og løbende dag-til-dag opgaver.

 

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

·        udvikling af kommunikationsstrategi

·        udvikling af LGBT+HUSET’s brandig og kernefortælling

·        udarbejdelse af skriftlige bidrag til brug for interessenter, læserbreve, pressemeddelelser og indhold til hjemmeside

·        SOME-ansvarlig

·        udvikling af event og aktiviteter med frivillige

·        oplysningskampanger

·        intern og ekstern kommunikation

·        diverse ad hoc-opgaver.

 

Om dig
Vi forventer, at du har interesse for samfundsforhold og vilkår for minoritetsgrupper. Du har gode relationelle kompetencer og er samtidigt en haj til kommunikation. Du trives i en travl hverdag med både frivillige og brugerne. Du søger faglige udfordringer og har lyst til at udvikle dine kompetencer i arbejdet for LGBT+HUSET.

Vi forventer endvidere, at du:

·        studerer på en kommunikationsrettet kandidatuddannelse

·        har gode skriftlige formidlingsevner og blandt andet er god til at formidle kompliceret stof på en læsevenlig måde til notater, rapporter, pressemeddelelser mv.

·        interesserer dig for events og udvikling heraf

·        har forståelse for og værdsætter arbejdet med frivillige

·        kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også i tæt samarbejde med andre

·        er god til at bevare overblikket – også når det til tider går stærkt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Praktikforløbet er ulønnet, og vi stiller krav om, at et praktikforløb hos os skal være meritgivende på dit studie.

Ansættelsesperioden vil som udgangspunkt være fra begyndelsen af september 2020 til udgangen af januar 2021. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer pr. uge. Fleksibilitet i arbejdstiden i forbindelse med eksamensperioder kan aftales.

 

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Peder Udengaard på telefon 41 85 40 12 eller peder@lagbthusaarhus.dk. Du kan læse mere om LGBT+HUSET på vores hjemmeside lgbthusaarhus.dk.

 

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis pr. mail til peder@lgbthusaarhus.dk.

Der kan forekomme en case i forbindelse med samtalerne for at vurdere, hvordan du løser en konkret opgave. Du får flere oplysninger om casen/testen, hvis det bliver aktuelt.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Metodestærk praktikant til LGBT+HUSET i efteråret 2020

LGBT+HUSET tilbyder en praktikantstilling i efteråret 2020, hvor du får mulighed for at arbejde med – og udvikle dine kompetencer inden for – kvalitativ og kvantitativ metode, i et spændende felt mellem metodedesign, indsamling af data og særlig opmærksomhed på behandling af personfølsomme oplysninger og anonymisering af data.

 

Du vil blive tilkoblet et GDPR-projekt, LGBT+HUSET har søsat og samtidigt vil du indgå i arbejdet med fokus på brugertilfredshed, såvel som mere generelle undersøgelser af LGBT+personers behov og udfordringer som opfølgning på Aarhus Kommunes rapport fra marts 2019[1].

 

Arbejdet skal bidrage til at styrke LGBT+HUSET’s arbejde med dets fire søjler og samtidigt danne grundlag for LGBT+HUSET’s langsigtede strategier og politiske interessevaretagelse.

 

Om LGBT+HUSET
LGBT+HUSET er drevet af en frivillig forening med et flerårigt tilskud fra Aarhus Kommune. LGBT+HUSET fik i 2019 tilsagn om et årligt driftstilskud på 500.000 kr. fra 2020 fra Aarhus Kommune, med udgangspunkt i de alarmerende konklusioner der fremkom i rapporten ’Aarhus Kommune: LGBT+Personers syn på Aarhus’ og ligeledes påvist i øvrige studier.

 

Huset arbejder med tematikkerne i rapporten og på at finde løsninger på de særlige udfordringer miljøet oplever. Arbejdet er organiseret ud fra fire søjler - Sundhed, social, kultur og oplysning: https://lgbthusaarhus.dk/hvad/

Om arbejdsopgaverne
Som praktikant får du erfaring med metode, metodedesign i et felt med særlig opmærksomhed på personfølsomme oplevelser, og som har stor betydning for vilkårene og forholdene for LGBT+personer. Du vil således bidrage til et stærkt fremadrettet fundament og mere professionel dataindsamling og databrug for organisationen.

 

Arbejdsopgaverne vil variere mellem det langsigtede metodeprojekt, der sætter retningen for praktikforløbet, og løbende dag-til-dag opgaver.

 

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

·        metodedesign, kvalitativt- og kvantitativt

·        udarbejdelse af spørgeskemaer, indsamling og behandling af data

·        udarbejdelse af skriftlige bidrag til politisk interessevaretagelse

·        research og bearbejdning af materiale til brug for LGBT+Huset’s løbende opgaver og herunder samarbejde med Aarhus Kommune

·        besvarelse af henvendelser fra borgerer og organisationer mv.

·        diverse ad hoc-opgaver.

 

Om dig
Vi forventer, at du har interesse for samfundsforhold og vilkår for minoritetsgrupper. Du har gode relationelle kompetencer og er samtidigt en haj til metode. Du trives i en travl hverdag med både frivillige og brugerne. Du søger faglige udfordringer og har lyst til at udvikle dine kompetencer i arbejdet for LGBT+HUSET.

Vi forventer endvidere, at du:

·        studerer på en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, fx statskundskab, forvaltning, sociologi el.lign.

·        har gode skriftlige formidlingsevner og blandt andet er god til at formidle kompliceret stof på en læsevenlig måde til notater, rapporter, pressemeddelelser mv.

·        kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også i tæt samarbejde med andre

·        er god til at bevare overblikket – også når det til tider går stærkt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Praktikforløbet er ulønnet, og vi stiller krav om, at et praktikforløb hos os skal være meritgivende på dit studie.

Ansættelsesperioden vil som udgangspunkt være fra begyndelsen af september 2020 til udgangen af januar 2021. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer pr. uge. Fleksibilitet i arbejdstiden i forbindelse med eksamensperioder kan aftales.

 

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Peder Udengaard på telefon 41 85 40 12 eller peder@lagbthusaarhus.dk. Du kan læse mere om LGBT+HUSET på vores hjemmeside lgbthusaarhus.dk.

 

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis pr. mail til peder@lgbthusaarhus.dk.

Der kan forekomme en case i forbindelse med samtalerne for at vurdere, hvordan du løser en konkret opgave. Du får flere oplysninger om casen/testen, hvis det bliver aktuelt.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.